Välkommen till Fartygsservice Gävle AB.

Vi är ett modernt serviceföretag med kunden i fokus. Vårt arbetssätt genomsyras av ett äkta personligt engagemang med respekt för kontinuitet, kvalitetskänsla och effektivitet.
Inom företaget har vi en naturlig blandning av tradition, erfarenhet och ungdomlig entusiasm. Erfarenheten och traditionen har givit oss ett brett nätverk av hög kvalitet medan den ungdomliga entusiasmen bidrar med nytänkande och nyfikenhet.

Företagets styrka är den erfarenhet och tradition som företaget tillskansat sig under de drygt 30 år som vi varit verksam på marknaden. Fartygsservice Gävle AB har två delägare Bato Hibner och Håkan Vestmark. Vi har åtta heltidsanställda medarbetare. Verksamheten omsätter för närvarande ca 12 miljoner SEK per år.

Vår verksamhet delar vi in i fyra verksamhetsområden.
Sjöfarten och container är de områden som genererar den största omsättningen.
Därutöver tillkommer verksamhetsområden som presenningar samt partytält.