Sjöfart

Tjänster som vi utför inom sjöfarten är servicearbeten, tally (lasträkning), förmansarbeten samt lossningsledare i Gävle Hamn, Gävle Containerterminal, Terminal Granudden, Karskär samt Skutskär. Åt ett flertal rederier utför vi även syning av lasthanteringsutrustning i form av band, wire, surrningsmaterial och presenningar.

Fartygsservice är också officiell stadsvägare för Gävle Kommun. Detta innebär att vi väger hela eller delar av fartygslaster när de anländer eller när de skeppas ut från hamnen. Förmedlingen av dessa arbeten sker via de lokala speditörerna vilka vi har ett nära och gott samarbete med.

För att täcka helhetsbehovet erbjuder vi även våra kunder servicen från vår renodlade skeppshandel, vilket innebär att vi förser fartygen och dess besättning med proviant, utrustning samt tillbehör. Ett viktigt behov som vi tillfredsställer är bunkring av färskvatten till de fartyg som anlöper Gävle Hamn, Terminal Granudden samt Karskär.