Container

Hanteringen av containrar sker i vår containerdepå där vi besiktar, rengör, reparerar och lagerhåller och säljer containers för våra kunders räkning.
När det gäller besiktningar och reparationer av containrar finns vi representerade både i Gävle Hamn och på Container Terminalen i Gävle.